กัมพูชา EASY SMILE OF SIEM REAP 3วัน2คืน MAY-JUL17 WE 10900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
กัมพูชา EASY SMILE OF SIEM REAP 3วัน2คืน MAY-JUL17 WE 10900

กัมพูชา EASY SMILE OF SIEM REAP 3วัน2คืน MAY-JUL17 WE 10900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กัมพูชา
10,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – เมืองเสียมเรียบ – องค์เจค องค์จอม – ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ล่องเรือโตนเลสาป – ชมการแสดงพื้นเมืองและรำอัปสรา
[2] ปราสาทนครวัด – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครธม – ปราสาทบันทายสรี ช้อปปิ้ง Night Market
[3] เมืองเสียบเรียบ – กรุงเทพฯ
ZTT_EASY-SMILE-OF-SIEM-REAP-3D2N-MAY-JUL17-WE-10900