สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE 3วัน2คืน 3K APR-OCT17 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE 3วัน2คืน 3K APR-OCT17 11900

สิงคโปร์ EXCITED IN SINGAPORE 3วัน2คืน 3K APR-OCT17 11900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
11,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม)–มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light
[2] อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
[3] Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ
ZGT_SIN08-EXCITED-IN-SINGAPORE-3D2N-3K-APR-OCT17-11900