สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE 3วัน2คืน SQ Jul-Oct17 15900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE 3วัน2คืน SQ Jul-Oct17 15900

สิงคโปร์ TRULY SINGAPORE 3วัน2คืน SQ Jul-Oct17 15900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
15,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
[2] เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว) (บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
[3] วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
ZGT_SIN01-TRULY-SINGAPORE-3D2N-SQ-Jul-Oct17-15900