เวียดนาม โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4วัน3คืน FD Oct-Dec17 11888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
เวียดนาม โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4วัน3คืน FD Oct-Dec17 11888

เวียดนาม โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ DELIGHT SOUTH 4วัน3คืน FD Oct-Dec17 11888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
11,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินTAN SON NHAT – เมืองโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท
[2] เมืองดาลัท – CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่
[3] เมืองมุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
[4] เมืองโฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง
ZGT_SGN01-DELIGHT-SOUTH-VIETNAM-4D3N-FD-Oct-Dec17-11888