จีน เซี่ยงไฮ้ WONDERLAND 5วัน3คืน XJ JUL-OCT17 18999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน เซี่ยงไฮ้ WONDERLAND 5วัน3คืน XJ JUL-OCT17 18999

จีน เซี่ยงไฮ้ WONDERLAND 5วัน3คืน XJ JUL-OCT17 18999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
18,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เซี่ยงไฮ้
[2] เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือชมเมือง-ร้านผ้าไหม-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้
[3] เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
[4] เซี่ยงไฮ้ – เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
[5] เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
ZGT_PVG02-SHANGHAI-WONDERLAND-5D3N-XJ-JUL-OCT17-18999