ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน CX Jul-Oct17 17900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน CX Jul-Oct17 17900

ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม 3วัน2คืน CX Jul-Oct17 17900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
17,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights
[2] ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
[3] นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ZGT_HKG-Lanta-Disneyland-3D2N-CX-Jul-Oct17-17900