เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน GRAND CENTRAL 4วัน3คืน PG Oct-Dec17 12888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน GRAND CENTRAL 4วัน3คืน PG Oct-Dec17 12888

เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน GRAND CENTRAL 4วัน3คืน PG Oct-Dec17 12888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
12,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
[2] เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
[3] เมืองดานัง – บานาฮิล (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – FANTASY PAKR - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
[4] เมืองดานัง – หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮานดานัง – สนามบินดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
ZGT_DAD-02-GRAND-CENTRAL-VIETNAM-4D3N-PG-Oct-Dec17-12888.jpg