เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3วัน2คืน PG Oct-Dec17 10888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3วัน2คืน PG Oct-Dec17 10888

เวียดนาม เว้-ดานัง-ฮอยอัน DREAM CENTRAL 3วัน2คืน PG Oct-Dec17 10888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
10,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
[2] เมืองเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – เมืองฮอยอัน -หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – เมืองดานัง
[3] หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง - ตลาดฮาน - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ
ZGT_DAD01-DREAM-CENTRAL-VIETNAM-3D2N-PG-Oct-Dec17-10888