ญี่ปุ่น เกาหลี Cruise Costa neoRomatica 7วัน5คืน 26-02Sep 7-13Oct17 TG 59900

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
ญี่ปุ่น เกาหลี Cruise Costa neoRomatica 7วัน5คืน 26-02Sep 7-13Oct17 TG 59900

ญี่ปุ่น เกาหลี Cruise Costa neoRomatica 7วัน5คืน 26-02Sep 7-13Oct17 TG 59900

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
59,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ / สุวรรณภูมิ
[2] สุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – เรือสำราญ Costa neoRomantica
[3] มะอิซุรุ (เกียวโต) ประเทศญี่ปุ่น
[4] คะนาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น
[5] ซะคาอิมินะโตะ ประเทศญี่ปุ่น
[6] ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
[7] ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ
VTG_Japan-Cruise-Costa-neoRomatica-7D5N-26-02Sep-7-13Oct17-TG-59900