VIETNAM HOJIMIN VN03 4D3N BY FD

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
VIETNAM HOJIMIN VN03 4D3N BY FD

VIETNAM HOJIMIN VN03 4D3N BY FD

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
11900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ซิตี้–อุโมงค์กู่จี–ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ
[2] โฮจิมินห์-ฟานเทียด(มุยเน่)-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ชมลำธาร FAIRYSTREAM
[3] ดาลัท-Crazy house-พระราชวังฤดูร้อน-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-สวนดอกไม้-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
[4] ดาลัท-โฮจิมินห์-จัตุรัสโฮจิมินห์-อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ธเธอดัม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน–กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-BID_VIETNAM-HOJIMIN_VN03_FD