ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Winter 5วัน3คืน NOV17-JAN18 28888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Winter 5วัน3คืน NOV17-JAN18 28888

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Winter 5วัน3คืน NOV17-JAN18 28888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
28,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
[2] นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท
[3] ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
[4] คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ
[5] สนามบิน ดอนเมือง
TTN_XJ23-Tokyo-Fuji-Kawagoe-Winter-5D3N-NOV17-JAN18-28888