ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5วัน3คืน OCT-NOV17 28888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5วัน3คืน OCT-NOV17 28888

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คาวาโกเอะ 5วัน3คืน OCT-NOV17 28888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
28,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
[2] นาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – กระเช้าคาชิ คาชิ – โกเท็มบะ เอ้าเลท
[3] ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจุกุ – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
[4] คาวาโกเอะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ตรอกลูกกวาด – อิออนมอลล์ – สนามบินนาริตะ
[5] สนามบิน ดอนเมือง
TTN_XJ22-Tokyo-Fuji-Kawagoe-5D3N-OCT-NOV17-28888