ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Autumn 5วัน3คืน OCT-DEC17 29999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Autumn 5วัน3คืน OCT-DEC17 29999

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Autumn 5วัน3คืน OCT-DEC17 29999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
29,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
[2] สนามบินนาริตะ - ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด – โกเท็มบะเอาท์เล็ต - ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ ขาปูยักษ์
[3] ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ชินจูกุ
[4] เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ - โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเมน – โอไดบะ – ไดเวอร์ ซิตี้ - นาริตะ
[5] สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง
TTN_XJ20-Tokyo-Fuji-Autumn-5D3N-OCT-DEC17-29999