ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กระเพราไก่ 5วัน3คืน OCT17 35888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กระเพราไก่ 5วัน3คืน OCT17 35888

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซุปตาร์ กระเพราไก่ 5วัน3คืน OCT17 35888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
35,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] สนามบินนาริตะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
[3] ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ - ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
[4] โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง - เมืองคามาคุระ –พระใหญ่ไดบุสึ – โอไดบะ– ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – นาริตะ
[5] วัดนาริตะซัง ชินโชจิ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
TTN_TG12-Tokyo-Fuji-Supta-Chicken-5D3N-OCT17-35888