ญี่ปุ่น โอกินาว่า 5วัน3คืน Oct17 19888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
ญี่ปุ่น โอกินาว่า 5วัน3คืน Oct17 19888

ญี่ปุ่น โอกินาว่า 5วัน3คืน Oct17 19888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
19,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] สนามบินนาฮา โอกินาว่า – ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเตน – สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ
[3] ปราสาทชูริ (ด้านนอก) – ร้านเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ – โอกินาว่าเวิลด์ – ถ้ำธารมรกตเกียวคุเซ็นโด - โรงงานแก้ว - ย่านถนนโคคุไซโดริ
[4] อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในโอกินาว่า
[5] อเมริกันวิลเลจ – อาชิบานา เอ้าเลท – สนามบินนาฮะ -อสนามบินสุวรรณภูมิ
TTN_Japan-Okinawa-5D3N-Oct17-19888