TRULY SINGAPORE 3D2N BY SQ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
TRULY SINGAPORE 3D2N BY SQ

TRULY SINGAPORE 3D2N BY SQ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
15888 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – MERLION PARK - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) – มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
[2] เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO (รวมบัตรค่าเข้าแล้ว) (บริการโดยรถ SHUTTER BUS ของโรงแรม พร้อมหัวหน้าทัวร์บริการ)
[3] วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
MIRA-ON-TOUR-TRULY-SINGAPORE-