ข้อมูลท่องเที่ยว

ศาลเจ้าเยี่ยเฟย ทัวร์จีน
ซากพระราชวังต้าหมิงกง แหล่งท่องเที่ยวจีน
เขาเตี๋ยไฉ่ซาน แหล่งท่องเทียวจีน
วัดฝ่าหยี่ แหล่งท่องเที่ยวจีน
วัดผู่จี้ซื่อ ท่องเที่ยวจีน
เกาะผู่ถอซาน ท่องเที่ยวจีน
ทะเลสาบโทบา (Lake Toba)
ภูเขาไฟโบรโม (Mount Bromo)
เมือง สุราบายา
จุดชมวิวแม่น้ำวังชู ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน
Page 2 of 3123