มาเก๊า Chill Chill 3วัน2คืน Jul-Sep17 4888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
มาเก๊า Chill Chill 3วัน2คืน Jul-Sep17 4888

มาเก๊า Chill Chill 3วัน2คืน Jul-Sep17 4888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
4,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-จูไห่-อิสระช็อปปิ้ง ตลาดใต้ดินก๋กเป่ย –ดินเนอร์เป่าฮื้อ+ไวน์แดง
[2] จูไห่-ถนนคู่รัก-จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล-วัดผู่โถว่-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม - ร้านหยก-ดูโชว์พระราชวังหยวนหมิงหยวน
[3] ข้ามด่านจูไห่-เกาะมาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเลโบสถ์เซ็นต์พอล-เซนาโด้สแควร์-ร้านขนม-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ
TKT_MACAU-Chill-Chill-3D2N-Jul-Sep17-4888