ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน CX OCT17 18999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน CX OCT17 18999

ฮ่องกง นองปิง 3วัน2คืน CX OCT17 18999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
18,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ขึ้นกระเช้านองปิง 360 - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ไหว้พระใหญ่ - อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE - Symphony Of Light
[2] วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรียพีค - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
[3] อิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เพิ่ม - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
TKT_HKG-NGONGPING-3D2N-CX-OCT17-18999