ล่องเรือ Costa neoRomantika ญี่ปุ่น เกาหลี 7วัน5คืน Aug-Sep17 TG 37900

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
ล่องเรือ Costa neoRomantika ญี่ปุ่น เกาหลี 7วัน5คืน Aug-Sep17 TG 37900

ล่องเรือ Costa neoRomantika ญี่ปุ่น เกาหลี 7วัน5คืน Aug-Sep17 TG 37900

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
37,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] สนามบินสุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ- อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน - ห้างคาแนล ซิตี้- เรือสำราญ Costa neoRomantica
[3] ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น
[4] คานาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น
[5] ซาไกมินาโตะ ประเทศญี่ปุ่น
[6] ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
[7] ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น สุวรรณภูมิ
TKT_Costa-neoRomantika-Japan-Korea-7D5N-Aug-Sep17-TG-37900