ล่องเรือ Costa neoRomantica Cruise ญี่ปุ่น เกาหลี Jul-Sep17 6D5N 11999

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
ล่องเรือ Costa neoRomantica Cruise ญี่ปุ่น เกาหลี Jul-Sep17 6D5N 11999

ล่องเรือ Costa neoRomantica Cruise ญี่ปุ่น เกาหลี Jul-Sep17 6D5N 11999

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
11,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น)
[2] ไมซูรุ (เกียวโต/ญี่ปุ่น)
[3] คานาซาวะ (ญี่ปุ่น)
[4] ซาไกมินาโตะ (มัตซีเอะ/ญี่ปุ่น)
[5] ปูซาน (เกาหลีใต้)
[6] ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น)
TKT_Costa-neoRomantica-Cruise-Japan-6D5N-11999