ล่องเรือ COSTA NEOROMANTICA ญี่ปุ่น เกาหลี 7วัน5คืน TG Jun-Oct17 46900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เกาหลี, ล่องเรือสำราญ
ล่องเรือ COSTA NEOROMANTICA ญี่ปุ่น เกาหลี 7วัน5คืน TG Jun-Oct17 46900

ล่องเรือ COSTA NEOROMANTICA ญี่ปุ่น เกาหลี 7วัน5คืน TG Jun-Oct17 46900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์เกาหลี, ล่องเรือสำราญ
46,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] สนามบินสุวรรณภูมิ – ฟุกุโอะกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ- อิสระช๊อปปิ้งย่านเทนจิน - ห้างคาแนล ซิตี้- เรือสำราญ Costa neoRomantica
[3] ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น
[4] คานาซะวะ ประเทศญี่ปุ่น
[5] ซาไกมินาโตะ ประเทศญี่ปุ่น
[6] ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
[7] ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น สุวรรณภูมิ
TKT_10COSTA-NEOROMANTICA-Japan-Korea-7D5N-TG-Jun-Oct17-46900