จีน ต้าเหลียน 7วัน5คืน XW JUL-SEP17 25799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน ต้าเหลียน 7วัน5คืน XW JUL-SEP17 25799

จีน ต้าเหลียน 7วัน5คืน XW JUL-SEP17 25799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
25,799.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ (นามบิสนดอนเมือง)
[2] สนามบินดอนเมือง-ต้าเหลียน-นั่งรถรางชมเมือง-จัตุรัสชิงไห่-จัตุรัสหินแกะสลักหมู่เสือ เมืองน้ำเวเนเชี่ยน
[3] ต้าเหลียน-เมืองผานจิ่น-หาดแดง-เมืองหยิงโคว
[4] หยิงโคว-เมืองเสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง-ถนนจงเจีย
[5] ทุ่งลาเวนเดอร์-เมืองเปิ่นซี-ถ้ำน้ำเปิ่นซี-เมืองอันซาน
[6] วัดพระหยกอันซาน (รวมรถกอล์ฟ)-อันซาน-เมืองต้าเหลียน-ถนนคนเดินต้าชาง
[7] ต้าเหลียน-สนามบินดอนเมือง
SSH_SHXWDLC4-Dalian-7D5N-XW-JUL-SEP17-25799