จีน คุนหมิง Kunming กิง โกะ กัฟ 5วัน4คืน MU AUG17 15799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน คุนหมิง Kunming กิง โกะ กัฟ 5วัน4คืน MU AUG17 15799

จีน คุนหมิง Kunming กิง โกะ กัฟ 5วัน4คืน MU AUG17 15799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
15,799.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-คุนหมิง
[2] คุนหมิง-ผานโจว-จู๋ไห่(ทะเลไผ่)-หมู่บ้านถั่วเล่อ (Tuole Village)-หุบเขาเทวดาต๋าลา
[3] หุบเขาเทวดาต๋าลา-ทุ่งดอกไม้เจ็ดสี-อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา(เหนียงเหนียงซาน)-ระเบียงภาพที่ราบสูง-ล่องเรือลำน้ำเจียงหยวน-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม
[4] อุทยานแห่งชาติภูเขาเทพธิดา(เหนียงเหนียงซาน)-สะพานสวรรค์เทียนเซิงเฉียว-ลิ่วเชอเหอแคนยอน-คุนหมิง-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก
[5] ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
SSH_SHMUKMG5-Kunming-King-Ko-Guf-5D4N-MU-AUG17-15799