จีน คุนหมิง ป่าท้อ สิบหลี่ 4วัน3คืน MU 31-3Aug17 9799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน คุนหมิง ป่าท้อ สิบหลี่ 4วัน3คืน MU 31-3Aug17 9799

จีน คุนหมิง ป่าท้อ สิบหลี่ 4วัน3คืน MU 31-3Aug17 9799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
9,799 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-คุนหมิง-อำเภอป่าหิน
[2] อำเภอป่าหิน-ผู่เจ่อเฮย-อุทยานผู่เจ่อเฮย-ล่องเรือชมทะเลสาบ-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-สระบัว
[3] ผู่เจ่อเฮย-ป่าหินดำ-ร้านผ้าไหม-คุนหมิง-ร้านหยก
[4] ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-วัดหยวนทง-ร้านใบชา-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
SSH_SHMUKMG4-Kunming-4D3N-MU-31-3Aug17-9799