จีน คุนหมิง แหล่มเบย 4วัน3คืน MU 20-23OCT17 21799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน คุนหมิง แหล่มเบย 4วัน3คืน MU 20-23OCT17 21799

จีน คุนหมิง แหล่มเบย 4วัน3คืน MU 20-23OCT17 21799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
21,799.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – คุนหมิง
[2] ร้านหยก-คุนหมิง-อุทยานป่าหิน (รวมรถราง)-ถ้ำจิ่วเซียง
[3] เขาซีซาน-ประตูมังกร (รวมรถราง)-ร้านผ้าไหม-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคน
[4] วัดหยวนทง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
SSH_SHMUKMG2-Kunming-Lam-Buei-4D3N-MU-20-23OCT17-21799