จีน เซี่ยงไฮ้ ไปกันป่าววว 5วัน3คืน 25-29Jul17 MU 17799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน เซี่ยงไฮ้ ไปกันป่าววว 5วัน3คืน 25-29Jul17 MU 17799

จีน เซี่ยงไฮ้ ไปกันป่าววว 5วัน3คืน 25-29Jul17 MU 17799

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
17,799.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
[2] กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (MU548 : 02.30)-หังโจว ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
[3] หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
[4] หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
[5] ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-พิพิธภัณฑ์ เซี่ยงไฮ้-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ(MU547 : 21.45-01.05)
SSH_ShangHi-Pai-Gun-Pao-5D3N-25-29Jul17-MU-17799