จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน XW AUG-OCT17 15555

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน XW AUG-OCT17 15555

จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5วัน4คืน XW AUG-OCT17 15555

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
15,555.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินดอนเมือง-เทียนสิน
[2] วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณถนนสไตล์อิตาลี-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
[3] จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง ร้านใบชา-ร้านผ้าไหม-พระราชวังฤดูร้อน
[4] ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน-ร้านหยก-ร้านนวดเท้า-ผ่านชม สนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ถนนหวังฟูจิ่ง
[5] ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-เทียนสินสนามบินดอนเมือง
SSH_CSXWTSN1-Tiensin-Beiging-5D4N-XW-AUG-OCT17-15555