จีน ฉางซา เสียว สยิว กิ้ว 4วัน3คืน Jul-Aug17 WE 9555

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
จีน ฉางซา เสียว สยิว กิ้ว 4วัน3คืน Jul-Aug17 WE 9555

จีน ฉางซา เสียว สยิว กิ้ว 4วัน3คืน Jul-Aug17 WE 9555

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
9,555.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-ฉางซา (WE616 : 16.05-20.20) ฉางเต๋อ
[2] ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา
[3] ร้านนวดเท้า-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ถนนซีปู้เจีย ร้านใบชา-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย
[4] จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา-กรุงเทพฯ (WE617 : 21.20-23.55)
SSH_Changsha-4D3N-Jul-Aug17-WE-9555