ทัวร์ชมการแข่งขัน FORMULA 1 สิงคโปร์ SL 15-17 16-18SEP17 19999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์ชมการแข่งขัน FORMULA 1 สิงคโปร์  SL 15-17 16-18SEP17 19999

ทัวร์ชมการแข่งขัน FORMULA 1 สิงคโปร์ SL 15-17 16-18SEP17 19999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
19,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – Singapore – City Tour – Garden by The Bay – China Town - FORMULA 1 SINGAPORE 2016 (รวมบัตรเข้าชมงานระบุที่นั่ง)
[2] Free Day FORMULA 1 SINGAPORE 2017 (รวมบัตรเดินเข้าชมงาน)
[3] อิสระท่องเที่ยว – กรุงเทพ
SPH_Superb-F1-Supreme-Racing-In-Singapore-3D2N-SL-15-17-16-18SEP17-19999