มาเลเซีย Malaysia 3วัน So Cheap plus MAR-OCT17 8999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์มาเลเชีย
มาเลเซีย Malaysia 3วัน So Cheap plus MAR-OCT17 8999

มาเลเซีย Malaysia 3วัน So Cheap plus MAR-OCT17 8999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์มาเลเชีย
8,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์
[2] ถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์
[3] มะละกา – จตุรัสดัชท์ - ชมนครกัวลาลัมเปอร์
SPH_Malaysia-3D-So-Cheap-plus-OD-MAR-OCT17-8999