อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน3คืน MAY-OCT17 TG 24999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน3คืน MAY-OCT17 TG 24999

อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน3คืน MAY-OCT17 TG 24999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
24,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – บาหลี – Garuda Wisnu – วิหารอูลูวาตู – หาดจิมบารัน
[2] วัดเบซากิห์ – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัดเทมพาสิริงค์ น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – วัดถ้าช้าง – อุบุด
[3] บารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัลป์ – วัด Ulan Danu – ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารตะนะล็อท
[4] Shopping Kuta – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – กรุงเทพฯ
SPH_Bali-Kintamani-Besakih-4D3N-MAY-OCT17-TG-24999