SINGAPORE ALOHA 3D2N BY SQ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
SINGAPORE ALOHA 3D2N BY SQ

SINGAPORE ALOHA 3D2N BY SQ

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์สิงคโปร์
13888 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าชมโดม) –มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light
[2] อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย
[3] วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-SINGAPORE-ALOHA