SHOCK PRICE CHINA 5D3N BY CA

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
SHOCK PRICE CHINA 5D3N BY CA

SHOCK PRICE CHINA 5D3N BY CA

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์จีน
18900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน –พระราชวังกู้กง–หอฟ้าเทียนถาน – ชมกายกรรมปักกิ่ง
[3] พระราชวังฤดูร้อน –ร้านไข่มุก–ร้านผ้าใหม–วัดลามะ–ถนนหวังฝูจิง
[4] กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ร้านบัวหิมะ – สวนผลไม้–ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
[5] ผีเซียะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-SHOCK-PRICE-CHINA-PEK-CA007