KOREA PLUS+SPECIAL SPRING 4D2N BY ZE

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
KOREA PLUS+SPECIAL SPRING 4D2N BY ZE

KOREA PLUS+SPECIAL SPRING 4D2N BY ZE

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
8600 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France) - เกาะนามิ – โซลโล 7017
[3] ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - ล๊อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้
[4] พระราชวังถ็อกซูกุง - หอคอยกรุงโซล - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี – เมียงดง -พิเศษ ชมซากุระบาน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-KOREA-PLUSSPECIAL-SPRING