KOREA PLUS JOY SPRING 5D3N ZE

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
KOREA PLUS JOY SPRING 5D3N ZE

KOREA PLUS JOY SPRING 5D3N ZE

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
13300 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
[2] เกาะนามิ - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
[3] วัดนัคซันซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - หอคอยกรุงโซล
[4] ร้านน้ำมันสน - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง -โซลโล 7017
[5] พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - ย่านอินซาดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - พิเศษ ชมซากุระบาน (ขอสงวนสิทธิ์ตามคณะผู้จัดทำ) – กรุงเทพ
MIRA-ONTOUR-KOREA-PLUSJOY-SPRING