KOREA JEJU SPRING 4D2N BY ZE

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
KOREA JEJU SPRING 4D2N BY ZE

KOREA JEJU SPRING 4D2N BY ZE

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
7900-17900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
[2] ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค
[3] ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจิโกจิ - ชายหาดวอลจองรี
[4] ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ
MIRA-ONTOUR-KOREA-JEJU-SPRING