JFH_COSTA DIADEMA Western Mediterranean 7N

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
JFH_COSTA DIADEMA  Western Mediterranean 7N

JFH_COSTA DIADEMA Western Mediterranean 7N

โปรแกรมทัวร์ ล่องเรือสำราญ
22,999 .- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ซาโวนา, อิตาลี
[2] มาร์แซย, ฝรั่งเศส
[3] บาร์เซโลนา, สเปน
[4] พาลมา เดอ มายอกา, สเปน
[5] ล่องน่านน้ำสากล
[6] โรม (ซีวิตาเวเกีย), อิตาลี
[7] ลา สปีเซีย, อิตาลี
[8] ซาโวนา, อิตาลี
COSTA-DIADEMA-7N