บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน3คืน OCT-DEC17 18900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน3คืน OCT-DEC17 18900

บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน3คืน OCT-DEC17 18900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
18,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูรูวาตู - หาดจิมบารัน
[2] ชมโชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน
[3] วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
[4] บาหลี - โรงงานกาแฟ -ช้อปปิ้งย่านหาดคูตา - เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ
ITC_MH73-Beautiful-Bali-4D3N-OCT-DEC17-18900