มาเลเซีย 3วัน 2คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา Sep-Oct17 MH 8998

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์มาเลเชีย
มาเลเซีย 3วัน 2คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา Sep-Oct17 MH 8998

มาเลเซีย 3วัน 2คืน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา Sep-Oct17 MH 8998

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์มาเลเชีย
8,998.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา วัดเทียนโฮ่ว พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า จัตุรัสเมอร์เดก้า
[2] กัวลาลัมเปอร์ ถ้ำบาตู เก็นติ้ง อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
[3] โรงงานช็อคโกแลต ตึกแฝด KLCC Mitsui Outlet สุวรรณภูมิ
ITC_MH20-Malaysia-3D2N-Sep-Oct17-MH-8998