เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน Sep-Oct 17 11888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน Sep-Oct 17 11888

เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซิปัน 4วัน3คืน Sep-Oct 17 11888

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เวียดนาม
11,888.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินดอนเมือง - สนามบินนอยไบ ฮานอย - ลาวไก - ซาปา - น้ำตกซิลเวอร์ - หมู่บ้านชาวเขา กั๊ต กั๊ต
[2] ซาปา-ชมวิวซาปาบน ฮาร์มยอน - นั่งกระเช้าพิชิตหลังคาอินโดจีน ฟานซิปัน - ลาวไก - ฮานอย
[3] ฮานอย สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี เจดีย์เสาเดี่ยว ฮาลองเบย์ ไนท์มาร์เก็ต โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
[4] ล่องอ่าวฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งถนน 36สาย สนามบินนอยไบ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ITC_DD25-Sapa-Hanoi-Halong-4D3N-Sep-Oct-17-11888