ภูฏาน พาโร – ทิมพู– ปูนาคา 5วัน4คืน Jun-Aug17 B3 57900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ตีกอล์ฟ, ทัวร์ภูฏาน
ภูฏาน พาโร – ทิมพู– ปูนาคา 5วัน4คืน Jun-Aug17 B3 57900

ภูฏาน พาโร – ทิมพู– ปูนาคา 5วัน4คืน Jun-Aug17 B3 57900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ตีกอล์ฟ, ทัวร์ภูฏาน
57,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – พาโร – พาโรซอง – ทิมพู – ทาชิโช ซอง
[2] ทิมพู – โดชูลา – ปูนาคา - ทิมพู
[3] ทิมพู – พาโร
[4] เมืองพาโร – คิชู ลาคัง – วัดทักซัง – ดรุกเยล ซอง
[5] พาโร – กรุงเทพฯ
IAS_Bhutan-5D4N-Jun-Aug17-B3-57900