เกาหลี SUMMER DEE DEE 4 5วัน3คืน 7C Jul-Aug17 14900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
เกาหลี SUMMER DEE DEE 4 5วัน3คืน 7C Jul-Aug17 14900

เกาหลี SUMMER DEE DEE 4 5วัน3คืน 7C Jul-Aug17 14900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
14,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
[2] อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - ปั่นจักรยานเรียลไบท์ - ซูวอน
[3] ซูวอน - ยงอิน - โรงถ่าย MBC- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โรงงานสาหร่าย - ทำคิมบับ - ตลาดทงแดมุน
[4] ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพร RED PINE - คอสเมติก - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - ดิวตี้ ฟรี - โซล ทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
[5] ฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - TRICK EYE MUSEUM - ICE MUSEUM - ย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ
IAM_ICN7CTW-KR11-SUMMER-DEE-DEE-4-5D3N-7C-Jul-Aug17-14900