HONG KONG DISNEYLANDS 3D2N BY CX

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
HONG KONG DISNEYLANDS 3D2N BY CX

HONG KONG DISNEYLANDS 3D2N BY CX

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
17900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
[2] วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน -จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights
[3] สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-BID_HONG-KONG