อินเดีย เดลลี แคชเมียร์ 6วัน4คืน Jul-Sep17 29900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
อินเดีย เดลลี แคชเมียร์ 6วัน4คืน Jul-Sep17 29900

อินเดีย เดลลี แคชเมียร์ 6วัน4คืน Jul-Sep17 29900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
29,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – เดลลี (ประเทศอินเดีย)
[2] พาฮาแกม–หุบกุลมาร์ค-ศรีนาคา
[3] (แคชเมียร์) ศรีนาคา-โซนามาร์ค-ศรีนาคา
[4] (แคชเมียร์) ศรีนาคา- เดลลี- กรุงเทพ
[5] อัคระ -เดลลี เดลลี- กรุงเทพ
[6] เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
HIM_India-Kashmir-Tajmahal-6D4N-Jul-Sep17-29900