HELLO BALI 3D2N BY SL

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
HELLO BALI 3D2N BY SL

HELLO BALI 3D2N BY SL

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์บาหลี
13900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ - บาหลี - คูต้า - อนุสาวรีย์มหาภารตะ - วัดบราตัน – วิหารทานาห์ลอต
[2] ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ - วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ - ทะเลสาบบาร์ตู - Coffee Plantation – วัดเบซากิห์ - ชายหาดจิมบารัน
[3] วัดอูลูวาตุ - ช้อปปิ้งของฝากราคาถูก - กรุงเทพ
MIRA-ONTOUR-SAWATDEE-BALI