ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน AUG-NOV17 6969

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน AUG-NOV17 6969

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2คืน AUG-NOV17 6969

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง
6,969.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซิ่นเจิ้นรถโค้ช – วัดกวนอู - ป้อมปืนใหญ่โบราณ – ศาลเจ้าพ่อเสือ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ
[2] ภูเขาดอกบัว อนุสรณ์เติ้งเสี่ยวผิง - ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา- ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน
[3] เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง - เจ้าแม่กวนอิม อ่าวน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ – จิวเวลรี่ -วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน
[4] ฮ่องกง – กรุงเทพ
HDP_CTP7-Go-Pro-HKG-SZX-4D2N-AUG-NOV17-6969