เกาหลี HI Korea Autmn 5วัน3คืน Oct17 16900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
เกาหลี HI Korea Autmn 5วัน3คืน Oct17 16900

เกาหลี HI Korea Autmn 5วัน3คืน Oct17 16900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์เกาหลี
16,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพ-อินชอน
[2] หมู่บ้านลูกกวาด – เกาะนามิ
[3] กิมจิ+ฮันบก – เอเวอร์แลนด์ - คอสเมติค - Seoul Tower
[4] ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง- พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา - ดิวตี้ฟรี – ตลาดอินซาดง – ตลาดเมียงดง
[5] น้ำมันสนเข็มแดง - กาโรซูกิล - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
HANA_P2-HI-Korea-Autmn-5D3N-Oct17-16900