GRAND GEMANY 7D5N BY EK

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ยุโรป
GRAND GEMANY 7D5N BY EK

GRAND GEMANY 7D5N BY EK

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ยุโรป
39900 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ
[2] ดูไบ – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค
[3] จัตุรัสมาเรียน – นูเรมเบิร์ก
[4] โรเธนเบิร์ก – วูร์ซเบริ์ก – แฟรงก์เฟริต
[5] ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟริต – จตุรัสโรเมอร์
[6] โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ – DESIGNER OUTLET ROERMOND
[7] ดูไบ – กรุงเทพ
MIRA-ONTOUR-EK014-GRAND-GeEMANY_7D_EK