ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน Jul-Aug17 PG 13900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ลาว
ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน Jul-Aug17 PG 13900

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน Jul-Aug17 PG 13900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ลาว
13,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง
[2] ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
[3] ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
GHD_VTE-PG006-009-Laos-3D2N-Jul-Aug17-PG-13900